De kampioen van Schagen

Een oude foto. Een schaakvereniging in Heerhugowaard ? vermoedelijk wel. Op de foto staat helemaal links een jonge Jan Borst, mijn opa. Gezien zijn leeftijd schat ik dat we moeten spreken ergens tussen 1900 en 1905 (misschien zelfs wel van voor 1900)

Jan Borst trouwde met Engeltje van Diepen en kreeg 11 kinderen. Ja, zo ging dat in die tijd. 4 joos en 7 maiden. En die maiden, die mochten er best wezen toen ze opgroeiden.

Ergens in de late jaren 30, Opa Borst raakte al een beetje op leeftijd zou er op zondagmiddag een aantal partijen gespeeld worden tegen de kampioen van Schagen. Dat bleek een jongeman te wezen van even in de twintig. Opa Borst gebruikte zijn tijd goed, maar werd toch elke keer weer vrij flot ingemaakt door de kampioen van Schagen en dan startten ze weer een nieuwe partij. De kampioen van Schagen dacht nauwelijks na. Hij had veel meer aandacht voor de meiden van Borst. Hij vermaakte ze o.a. met kaarttrucs en andere grappen en grollen, terwijl Opa Borst in diep gepeins was verzonken, maar vervolgens weer de koning om moest leggen.

Opa Borst stoorde zich danig aan het frivole gedrag van de kampioen van Schagen en sprak op een bepaald moment; 'Jonge man, schaken is een serieuze bezigheid hoor'. Het hielp allemaal niets. De kampioen van Schagen bleef de meiden vemaken en keerde na nog een verliespartij van Opa Jan vrolijk terug naar huis.

van een rematch in Schagen is nooit meer iets gekomen. Ik wijs jullie nog even op de schaakstukken. Dat waren hele mooie, zelfgedraaide stukken, die ik nog gezien heb bij Opa Borst.

was getekend piet pensioen

Reacties

Piet,

Bijna dagelijks ben ik in de Hoornse en Noord-Hollandse schaakhistorie aan het snuffelen en kwam eens in de Schager Courant van zaterdag 20 maart 1909 het volgende tegen:

Aan den oproep tot het bijwonen eener vergadering op Donderdag 18 dezer, waarin beslist zou worden over de oprichting van een damclub, hadden vele liefhebbers van dammen gehoor gegeven, doch ook waren schaakliefhebbers opgekomen. Opgericht werd de Dam- en Schaakclub Heer Huyghen, waartoe direct 31 personen toetraden. Er zal elke week, Donderdags, een bijeenkomst worden gehouden in het lokaal van den heer A. Goed. Tot voorzitter, secretaris en penningmeester werden gekozen de heeren Jc. Blom, C. den Hartigh en P. Beers Kz.

Het bericht is gelokaliseerd met Heerhugowaard. Meer dan een eeuw geleden werd er inderdaad in Heerhugowaard geschaakt.

(link)