HHW - Santpoort

Schaken is best wel een ingewikkelde bezigheid, waarbij regelmatig hoog wordt opgegeven over de moeilijkheidsgraad. Dan gaat het vaak over hoever je vooruit kan kijken, het doorrekenen van (vaak niet ter zake doende) varianten en het kennen van openingen van A tot Z.
Ik herinner mij vanuit mijn jeugd (inderdaad, dat is lang geleden) een van de betere spelers van de vereniging waar ik toen speelde, die een groot fan was van de toen net onttroonde wereldkampioen Botwinnik. Hij gaf vaak als voorbeeld dat Botwinnik in een partij voor het kampioenschap eens een variant tot wel 12 zetten (vooraf dus) had doorgerekend, en dat dit ook nog op het bord kwam!
Uiteraard is dat niet te bewijzen of te achterhalen, maar zo’n verhaal maakte toentertijd wel indruk op mij. Wat moest dat een sterke schaker zijn!!
Dat dit soort verhalen totaal afhankelijk zijn van het soort stelling, en met name de ingewikkeldheid daarvan, drong pas later tot mij door.

Vanwaar dan dit verhaal zult u zich afvragen.
Welnu, wij speelden met een viertal bestaande uit Rob Spaans (bord 2), Kasper van der Meulen (bord 3), Piet Konijn (bord 4) en schrijver d6 (bord 1, en inderdaad wij zijn alle vier bestuursleden) voor de KNSB beker tegen Santpoort, een goede 2de klasser.
Een simpel ratingrekensommetje, zie hieronder, laat zien dat een 0-4 nederlaag een reële mogelijkheid was.

Bord 1: 1940 – 2209, verwachte uitslag 0,173 – 0,827. Het werd 0 – 1
Bord 2: 1841 – 2177, verwachte uitslag 0,120 – 0,880. Het werd ½ - ½
Bord 3: 1806 – 2147, verwachte uitslag 0,116 – 0,884. Het werd 0 – 1
Bord 4: 1668 – 2032, verwachte uitslag 0,10 - 0,90. Het werd 0 – 1.
Totaal: 1814 – 2141, verwachte uitslag 0,509 – 3,491. Het werd ½ - 3½.

Toch wist Rob een remise te bereiken, en het gekke is dat op grond van de te verwachten uitslagen dat ook nog terecht is!
We hebben dus keurig gedaan wat op die basis verwacht mocht worden.
Niet dat wij daar veel mee opschieten, we liggen er gewoon uit! Alleen Rob gaat er 10 ratingpunten op vooruit. De anderen leverden 3 tot 4 punten in.
Over de wedstrijd zelf valt weinig zinnigs te zeggen en dat ga ik dan ook niet doen. Enkel dat Rob zijn kansen heel goed heeft benut. Nogmaals chapeau!!

U zult gemerkt hebben dat mijn inleidende praatje totaal nergens op sloeg, maar ik vond het wel leuk om te vertellen…..

Uw scribent en schrijver d6 Gerrit van Oostrum (volgens PMK grote G)