Long time ago......

Dit is de binnen vooromslag van het Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond, 42e jaargang nr.1, januari 1934.

Wat een verschil met ons huidige Schaakmagazine, waarin, in kleur en alles veel vrolijker “uit de doeken” wordt gedaan. Het was crisistijd, veel werkeloosheid en armoe, vooral in de grote steden en in het oosten van het land. Let op de twee advertenties, waarin zaalruimte wordt aangeboden. Ik zou wel eens een kijkje hebben willen nemen bij: De Liefde, maar ja ik was nog niet geboren…….

Op de openingspagina treffen we de volgende

Officieele Mededeelingen.

HEILWENSCH AAN ALLE SCHAAKSPELERS.

Bij de intrede van 1934 wenscht het bestuur van de Nederlanschen Schaakbond allen schaakspelers heil, zegen en voorspoed. Inzonderheid allen, die in de N.S.B. zijn georganiseerd ! Moge dit jaar voor ons allen gelukkig zijn !

Ik ben eigenlijk wel benieuwd wanneer ze dit hebben aangepast, het werd tenslotte vrij snel een onverkwikkelijke 'combie'.
Gelukkig werd de bond na de oorlog snel Koninklijk, dus kon die K. toegevoegd worden.

was getekend pietjebel