Het gelijk van de vrijdagmiddag club

Niet iedereen zal het weten, maar Maarten de Haas is weer begonnen met zijn vrijdag middag “Work-Shop”. Mop van Eric de Jong: “Mijn vrouw en ik hebben vandaag “geworkshopped”,
Ik heb geworked en zij heeft geshopped. (En zo is de verdeling, de man verdient het en de vrouw gooit het over de balk.)

De afgelopen vrijdag waren de volgende enthousiastelingen aanwezig: (in Biologisch-Dynamische willekeurige volgorde) Lucas Oliveira (Braziliaanse rating plusminus 1637) William “Bravehaert” Thomson (Schotse rating, net below de kilt), Emiel Piek, Eric de Jong, Tom Lambooy, Jan Barteling en blast but not bleast, Jessica Sijs. En dat alles onder de inspirerende leiding van Maarten, die ditmaal de thema’s sleutelveld en oppositie behandelde.

Piet M. Konijn keek er naar en wierp zijn pijltjes richting de triple 20. (Een van Gerwen wordt het nooit, daarvoor heeft hij (nog) te vul heer.) Hij beloofde allen een consumptie als hij een 180 zou gooien, maar daar konden ze lang op wachten. Misschien moeten we dat 180 gooien maar aan Roy Rietbergen overlaten. Die is daar beter in.

Ook werden er pittige stap 5 opgaven behandeld met diverse combinatiemotieven. Na de koffie, de thee en voor een enkeling al iets zwaarwichtigers en anderhalf uur discussiëren, proberen, analyseren, variëren, epibreren en consolideren gingen de meesten huiswaarts, maar niet Lucas en Tom, die moesten nog even sparren. En dat even ging nog een aardig tijdje door.

Kortom een geslaagde middag.

Was getekend Piet van Gerwen.