Nieuwe leden

Ha, dacht ik in het nieuwe jaar; We hebben er weer een nieuw lid bij !!

Op de spelerslijst ontwaarde ik een zekere Hans Van. Eens kijken wie dat is. Bleek het Hans van Koningsbruggen te zijn. Ja, zegt Kasper, we hebben eigenlijk te veel leden, als ik de lijst moet printen vallen er bepaalde lange namen af. Nou,zeg ik, dan schoppen we er toch een paar van af. Nee Piet, dat was geen leuke gedachte, zo in het begin van het nieuwe jaar.

Maar we hebben een oplossing gevonden. Spelers met een lange naam worden voortaan afgekort, dus Piet van Veelen wordt voortaan Piet Veel (Ik heb nog maar weinig pionnen) Eric en Hans worden voortaan gewoon Jong. Jan Ling, Justin Ingen, John Land, Edwin Ver, Tom Roel, Richard Diep, Hein Schut, Kevin Tan, Juffrouw Dam (Dam), Juffrouw Keet (Keet) René Groen, Gerard Groen, René Blok, Rob Spaan, Gerrit Oost, (thuis best) Karel Kees, Piet M. Nijn en Piet C. Nijn, (Nain !) Siem Appel en Hans heet natuurlijk voortaan Hans Brug.

Was getekend Piet M. Vondemausbaussganzenhinunteruntzoweiterundzoweiter mit die beinen von hinunter.