Mekaar ziek maken

Ja, ja beste schaakbuiskinderen, het Tata Grafiet Emissie Staal Toernooi ligt al weer enige weken achter ons. Met veel belangstelling heb ik de resultaten van onze clubgenoten gevolgd in Weekeind, Dag4kampen en Tienkampen. Bij dat laatste viel me op dat, hoe langer het toernooi duurde, des te meer F'jes en A'tjes er verschenen in de uitslagentabel. F'jes voor; niet gespeeld, reglementaire uitslag, kadootje, ik speel liever, balen, voor niets naar Smog aan Zee. Etcetera. A'tjes voor Absent met of zonder geldige reden.

Nu vernam ik in de wandelgangen dat heel veel e4 openers en Oerang Oetan Gambieters tijdens het toernooi ziek zijn geworden. Een soort "steek mekaar aan griep epidemie" Het kuchen, kuggelen, proesten, snotteren, roggelen, snuiten, hatsjieën was niet van de lucht. Ik ben aan het tellen geslagen. Even vluchtig, 2A t/m 4J, 25 tienkampen, waarin, in totaal 105 partijen niet gespeeld werden (Iets minder dan 10%) Dat is een hoop. De kroon werd gespannen door 3J, waar 12 van de 45 partijen niet werden gespeeld !! Wat dat betreft is Tata-staal net een kleuterklasje. Wordt één kind ziek, dan steekt die de hele klas aan en wordt kind na kind ziek en ook nog de juffie.

Hoe dit te voorkomen ?!
1) Niet.
2) Medische keuring voorafgaande aan het toernooi. Plasje inleveren bij Aart Strik ter controle. (Kunnen misschien tevens sporen van doping in gevonden worden.)
3) Gratis Jägermeister tijdens het toernooi. (Gaat Jessica vast weer de tienkampen doen, "hé barman (tot Aart Strik) doe mij nog eens een neut".)
4) Het toernooi verplaatsen naar een ander jaargetijde.

Over die vervuiling gesproken. Volgend jaar ga ik mee doen in een T-shirt met: "Stop de Emissie" er op gedrukt.

Was getekend; Het proestend Konijn

De foto heeft weer eens niets te maken met het onderwerp.
We zien één van onze jeugdige aanwinsten,
Lex de Jong, die op 3 februari in Hoorn Pupillenkampioen is geworden van Noord Holland bij de H'tjes.
(Lex is 6 jaar dus dat belooft wat !!)