Murphy's law (Shaun (the magician) of Eddy?)


Murphy's law (Shaun (the magician) of Eddy?)
Een wedstrijdverslag begint niet zelden met de woorden: "Vol goede moed begonnen wij aan de wedstrijd tegen...". Vul verder zelf maar in. Dit was op de laatste dag van januari (althans die in 2019) ook van toepassing op ons eerste door-de-weeks-team. Bij een overwinning zouden wij immers qua matchpunten op gelijke hoogte komen met de tegenstander, Opening '64. Het werd dus een echte 4-puntenwedstrijd, hoewel die uitdrukking meer gebruikt wordt bij degradatiewedstrijden. Na afloop van de wedstrijd was er van die goede moed weinig meer over, die was aardig in de schoenen gezakt. De (forse) nederlaag was dan ook wel een beetje geflatteerd. Maar ik loop op de zaken vooruit, dus laten we maar bij het begin beginnen, want daar is een begin nou eenmaal voor.
Een klein uurtje voor de wedstrijd werd ik ge-appt door Kasper of ik deze avond als wedstrijdleider wilde fungeren. Ik zegde dit toe. Hoewel ik een zware partij in de interne competitie verwachtte tegen Gerard Groenveld. Hij stond niet voor niets in de toptien, daar geraak je niet met geknoei, toch??
Beide taken vielen mee. Tijdens de wedstrijd gebeurden er geen gekke dingen en Gerard speelde niet goed waardoor ik tegen hem (net als het fungeren als WL) een makkelijke avond had. Ik ga maar niet inhoudelijk in op de partijen, maar een feit is wel dat remise-achtige partijen verloren gingen en veelbelovende stellingen niet werden gewonnen en in remise verzandden. Als een wedstrijd zo'n verloop kent, is de wet van Murphy (laat die zich beperken tot snookeren en/of acteren aub) duidelijk van toepassing. Doordat de wedstrijd zo verliep resteerden aan het einde slechts 3 remises tegen 5 nederlagen. Het werd dus 1½-6½. Dat heet in goed Nederlands: Een ouderwets pak slaag!!
Met nog twee wedstrijden te gaan, kan het kampioenschap de Pancrassers nauwelijks nog ontgaan. Ik feliciteer ze daar nu alvast mee!! Voor ons rest het wonden likken en nog een paar leuke wedstrijden die echter slechts om de baard van de keizer gaan.
Daarom de volgende vraag c.q. opdracht voor de onderstaande afbeeldingen:
Zoek de verschillen (minimaal 10)
Onder de juiste inzenders wordt een mooie prijs verloot...
Uw scribent van dienst was GG