Wedstrijdreglement sv Heerhugowaard seizoen 2019/2020

Wedstrijdreglement sv Heerhugowaard seizoen 19/20

1. Afmelden

Om te voorkomen dat mensen zonder tegenstander zitten dient bij afwezigheid een afmelding gegeven te worden. De procedure voor het afmelden is als volgt:

 • Uiterlijk woensdag voor 20 uur bij de wedstrijdleider, via telefoon/sms/whatsapp (06-11108941), via e mail (wedstrijdleider@svheerhugowaard.nl) of via het uitslagenformulier (iedere donderdag).

 • Bij afbericht via e-mail of sms/whatsapp zal altijd een bevestiging worden verstuurd. Geen bevestiging ontvangen? Bel even voor de zekerheid.

Bij het niet-afmelden worden 4 strafpunten voor onreglementaire afwezigheid in mindering gebracht. Indien er te laat wordt afgemeld (na woensdag 20 uur, maar wel voor donderdag 19 uur), dan worden geen afwezigheidspunten meer toegekend. Met een late afmelding worden strafpunten wel voorkomen.

2. Interne competitie

Voor de interne competitie gelden de volgende uitgangspunten:

 • Er wordt gespeeld in 3 cycli van 11 ronden.

 • Bij het begin van iedere cyclus worden startpunten toegekend. Deze startpunten verschillen per subklasse: 30 punten voor subklasse A, 20 punten voor subklasse B en 10 punten voor subklasse C.

 • Indeling partijen gebeurt op basis van het Zwitsers systeem (1-2, 3-4 etc.). Voor de eerste twee speelronden per cyclus wordt een uitzondering in de indeling gemaakt. Spelers die voor deze ronden gelijk staan worden zo ingedeeld dat ze een tegenstander treffen die de vorige cyclus niet te ver weg eindigde en ook niet te dichtbij eindigde (1-1/2n+1, 2-1/2n+2 etc.) (bv.: 1-8, 2-9, 3-10 etc.).

 • Per seizoen wordt over 3 cycli een overall kampioen bepaald aan de hand van kampioenspunten die per cyclus zijn te verdienen. Zie hiervoor de onderstaande paragraaf "Overall kampioen".

 • Per seizoen kan een speler niet meer dan 1x oneven ingedeeld staan. Schakers die oneven staan kunnen kiezen voor een vriendschappelijke partij tegen "Heer Hugo" (combinatie van alle clubleden).

 • Er wordt altijd gespeeld conform de geautomatiseerde indeling of loting (beker).

 • Handmatige indeling gebeurt alleen op de wedstrijdavond bij onreglementaire afwezigheid. Het verschil tussen de spelers die tegen elkaar handmatig ingedeeld worden mag maximaal 10 plaatsen op de ranglijst bedragen. Lukt dit niet dan worden beide spelers op oneven gezet (8 punten).

 • Puntentoekenning is als volgt:

  • Winst, oneven, reglementaire winst, partij tegen "Heer Hugo" = 8 punten;
  • Remise = 4 punten;
  • Verlies = 0 punten;
  • Extern voor donderdagse bondswedstrijden (namens sv Heerhugowaard) = 6 punten;
  • Extern voor niet-donderdagse verplichtingen (namens sv Heerhugowaard) = 4 punten;
  • Afbericht (voor woensdag 20 uur) = 2 punten;
  • Te laat afbericht (tussen woensdag 20 uur en donderdag 19 uur) = 0 punten;
  • Reglementair verlies (afwezig zonder afbericht of afbericht na donderdag 19 uur) = -4 punten.
 • Externe activiteiten namens sv Heerhugowaard kunnen worden gewaardeerd in de vorm van punten voor de interne competitie. Deze punten worden uitsluitend toegekend indien hierdoor een interne competitieronde wordt gemist/overgeslagen (al dan niet vrijwillig). De externe verplichting moet plaatshebben in de kalenderweek van de gemiste interne competitieronde, meerdere activiteiten worden niet opgeteld. Per seizoen mag niemand meer dan 40 externe punten claimen. Breng de wedstrijdleider voor woensdag 20 uur op de hoogte om een externe vergoeding te kunnen krijgen.

 • De voorlopige indeling is op woensdag na 20 uur beschikbaar op de website. Deze kan nog worden aangepast bij latere afmeldingen (tot donderdag 19 uur). Bekijk altijd de laatste indeling op de site.

 • Het speeltempo van de partijen voor de interne competitie en de beker bedraagt 1 uur 40 minuten voor de gehele partij, met 10 seconden bonus per uitgevoerde zet. Noteren is verplicht tot er minder dan 5 minuten op de klok staat. Voor seniorenleden geldt dat de partijen om 20:15 uur beginnen.

 • Voor jeugdige schakers is het mogelijk om met verkorte speeltijd te spelen. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook volwassen schakers hier aanspraak op maken. Spelers die niet wensen te noteren zullen hiervoor met 15 minuten minder dan hun tegenstander op de klok beginnen. Het minimale speeltempo is 60 minuten p.p.p.p., in alle gevallen zal er een increment van 10 seconden per zet zijn.

 • Over inactieve spelers en de subklasse indeling zijn aanvullende afspraken gemaakt (zie bijlage).

3. Beker

De wedstrijden in de bekercompetitie worden gelijk gespeeld met de wedstrijden van de interne competitie. Bekerwedstrijden worden verrekend met de interne competitie, hiervoor geldt dat dezelfde punten worden toegekend als voor de interne competitie (winst = 8p, remise = 4p en verlies = 0p).

Bij remise geldt: Indien het verschil in clubrating ten minste 200 punten bedraagt (begin van het seizoen), dan gaat de underdog door. Is het verschil minder dan 200 ratingpunten, dan volgt een snelschaakpartij met een bedenktijd van 5 minuten p.p.p.p. en met verwisselde kleuren. Na een volgende remise zal een zogenaamde Armageddon-partij gespeeld worden. Wit krijgt dan 5 minuten, zwart krijgt 4 minuten, maar bij een remise gaat zwart door naar de volgende ronde. Voor deze Armageddon-partij worden de kleuren opnieuw geloot.

Zie ook: Stroomschema tweestrijd bekercompetitie

Iedere ronde wordt opnieuw geloot, hierbij kan iedereen elkaar treffen. De voorronde is een uitzondering: De hoogst geklasseerde spelers uit het overall kampioenschap van vorig seizoen krijgen hier een bye.

4. Rapid en snelschaak

Tussen de 1e en de 2e cyclus zullen de eerste 4 ronden van het rapidkampioenschap worden gespeeld. De finaleronde (nogmaals 4 ronden) wordt tussen de 2e en 3e cyclus gespeeld. Externe verplichtingen kunnen ervoor zorgen dat de speeldata verschuiven. Het speeltempo voor het rapidtoernooi bedraagt 15 minuten p.p.p.p. + 5 seconden per zet.

De donderdag voor Pasen vindt het snelschaakkampioenschap plaats. Het eerste deel van deze snelschaakavond wordt volgens het Zwitsers systeem afgewerkt (8 ronden), het tweede deel wordt er in zeskampen gespeeld. Het tempo voor het snelschaaktoernooi bedraag 5 minuten p.p.p.p.

5. Overall kampioen

Voor de bepaling van de overall (club)kampioen worden kampioenspunten toegekend aan het einde van elke cyclus. Iedereen die meegespeeld heeft krijgt punten. Puntentoekenning ziet er dan als volgt uit:

#1 - 64 punten (60+3+1)
#2 - 61 punten (59+2)
#3 - 59 punten (58+1)
#4 - 57 punten
#5 - 56 punten
#6 - 55 punten
#7 - 54 punten
#8 - 53 punten
#9 - 52 punten
#10 - 51 punten

Vanaf positie 10 (51 kampioenspunten) wordt een kampioenspunt afgetrokken. Daarnaast krijgen de eerste drie van subgroep B en C ook bonuspunten: Respectievelijk 3, 2 en 1 extra punt. In bovenstaand overzicht zijn de bonuspunten voor de A-subgroep al toegekend. Een speler maakt alleen kans op bonuspunten die voor de eigen subgroep bestemd zijn. Bij gelijk eindigen in een cyclus worden de punten gedeeld. Dus bijvoorbeeld bij een gedeelde 1ste en 2de plaats levert dat voor ieder 62,5 punten op.

Bij een gelijk puntenaantal zal geen shoot-out gehouden worden, het kampioenschap kan gedeeld worden.


Bijlage: Aanvullende afspraken interne competitie

1. Inactieve spelers

Helaas komt het voor dat schakers gedurende een langere periode niet in staat zijn achter het schaakbord plaats te nemen. Langdurige afwezigheid heeft vaak een unieke persoonlijke achtergrond, maar zal zo veel mogelijk gelijkluidend behandeld worden:

 • Om in de eindstand van een cyclus opgenomen te worden dient een speler ten minste één interne partij gespeeld te hebben. Externe partijen tellen niet mee, ook niet als hier interne punten voor geclaimd zijn. Schakers die niet in de eindstand opgenomen worden krijgen geen kampioenspunten.

 • Het is niet noodzakelijk om op voorhand langdurige afwezigheid aan te kondigen, het is goed mogelijk dat er per week gekeken wordt of een terugkeer mogelijk is. Wanneer schakers nog geen (of heel weinig) interne partijen gespeeld hebben in een cyclus, houd er dan rekening mee dat zij mogelijkerwijs uit de ranglijst gehaald gaan worden.

 • Spelers die niet in de eindstand voorkomen kunnen niet promoveren of degraderen op basis van desbetreffende cyclus. Het is goed mogelijk dat deze spelers een aantal ronden voor de slotronde nog op degradatieplaatsen stonden, maar in een laat stadium uit de ranglijst worden gehaald.

 • In onderling overleg is het mogelijk voor schakers met een beperkt aantal partijen om vrijwillig als "inactief" te worden bestempeld. De desbetreffende speler dient uiteraard een lange periode afwezig te zijn geweest en mag niet te veel partijen gespeeld hebben.

2. Indeling subklassen

Opdat iedereen ook in het begin van een cyclus gelijkwaardige tegenstand krijgt, zijn er subklassen aan de interne competitie toegevoegd. Het deelnemersveld wordt in drie delen verdeeld: De beste schakers komen in de A-groep, de middenmoot komt in de B-groep en de overige schakers worden in de C-groep ingedeeld. Deze verdeling wordt grotendeels gemaakt op basis van de eindstand van de voorgaande cyclus. De terugkeer van inactieve spelers, de komst van nieuwe spelers, vertrekkende spelers en een ondeelbaar deelnemersaantal kunnen deze indeling echter complex maken. De procedure is als volgt:

 • Voor aanvang van iedere cyclus (≈ na afloop van de vorige cyclus) wordt er een schatting gemaakt van het aantal actieve schakers. Het spelersaantal bepaalt de grootte van de subklassen. Indien het aantal verwachte schakers niet deelbaar is door drie, dan zullen de lagere subklassen één schaker groter worden dan de hogere subklassen.

 • Bij alle spelers wordt de eindpositie in de vorige cyclus gebruikt als startpositie in de nieuwe cyclus, wat zodoende tot een voorlopige subklasse-indeling leidt. Voorwaarde is wel dat de schaker in de eindstand van de voorgaande cyclus voorkomt.

 • Spelers die in de vorige cyclus inactief waren of nieuw bij de club zijn worden ingedeeld op basis van hun interne rating. Historische cycli worden genegeerd omdat deze vaak niet representatief zijn.

 • Wanneer schakers toegevoegd worden of vertrekken dan heeft dit invloed op andere spelers. Iemand die 15e eindigt in een cyclus kan dankzij nieuwe spelers als 17e aan de volgende cyclus beginnen. Andersom is het ook mogelijk dat deze speler als 14e begint dankzij een vertrekkende schaker. Na publicatie van de beginstand ligt de subklasse indeling vast.

 • In extreme gevallen kan het bestuur een speler verplaatsen. Dit zal in principe alleen gebeuren wanneer een speler twee klassen onder zijn niveau belandt. Ingrijpen zal nooit zonder reden en zonder overleg gebeuren. Ook bij handmatig ingrijpen zal dit doorwerken op andere schakers (die hierdoor een klasse lager ingedeeld kunnen worden).

 • De wedstrijdleider zal altijd binnen het bestuur overleggen over de nieuwe subklasse indeling.