Yep, daar is ie!

Het heeft even geduurd, maar het boek "Aanraken is zetten!" is op de markt. Meteen al een ommissie, zoals Rob van Dijk mij voorhield "Er staat geen deel 1 op " En dat was een juiste opmerking, want dit boek zal zeker een vervolg krijgen.

Wat kunt U zoal treffen in dit boek ? Verhalen, ankdotes, belevenissen uit de 1e vijfentwintig jaar van de schaakvereniging, de jaren 1967 t/m 1993. Voor de clubleden die deze periode hebben mee gemaakt zal er regelmatig een aha en en oja klinken bij het lezen. We hebben vaak geput uit clubblad de "Z" en gepoogd de leukste, aardigste stukjes aan elkaar te lijmen met verbindende tekst.

Het boek is ruim 200 pagina's dik met een aantal kleuren en zwart wit foto,s. Verder uiteraard een aantal schaakdiagrammen met partijstellingen, partijen en problemen. Het boek is vanaf nu ter inzage te zien op de woensdagmiddag en de donderdagavond bij de Swan, waar men tevens één of meer exemplaren mee kan nemen.

Het boek is verder te bestellen door overmaking van 19,95 op rekening NL06 RABO 0326 9087 65 ten name van P.M.Konijn en vermeldt daar even Aanraken is zetten bij en een adres, als dat nodig is waar het boek naar toe gestuurd, dan wel gebracht kan worden.

Was getekend Piet Konijn