Wie schrijft, die blijft

Marten Coerts heeft de Herculische taak op zich genomen om een biografie te schrijven over Wim Andriessen. Terecht luidt de titel van het boek (want Marten heeft zijn taak met verve volbracht): Meester in het schaken, grootmeester in het uitgeven. (met dank aan Gert Ligterink)

Wat allereerst opvalt aan het boek is de fraaie vormgeving. Maar hoe kan het ook anders, een boek over een top-uitgever die de wereld van het schaakboek en het schaaktijdschrift heeft vormgegeven, veranderd en een standaard heeft neergezet waaraan de gehele uitgeverswereld zich heeft moeten toetsen.

Ik spit nog wel eens in oude tijdschriften en boeken en verbaas me dan soms over de onbegrijpelijke matigheid van het drukwerk en vooral de schaakdiagrammen. Toegegeven in Schaakbulletin heeft men in de beginjaren ook wel eens geëxperimenteerd met alternatieve vormgeving van de stukken, maar deze kinderzonde heeft men snel achter zich gelaten.

Behalve schaker en uitgever was Andriessen ook vooral een motor, die mensen in zijn omgeving kon stimuleren. Was het niet op schaaktechnisch gebied, het analyseren, dan was het wel op het gebied van het schrijven en documenteren. Waar Marten in het boek verder op wijst is zijn inbreng in het Alkmaarsche schaak. Hij verzorgde op latere leeftijd trainingen met o.a. Maaike Keetman en Danny de Ruiter.

Meester in het schaken, grootmeester in het uitgeven, een fraai boek. Een must voor elke op recht geïnteresseerde schaakliefhebber... maar ik heb al zo veel schaakboeken !

Het boek (hard cover) telt 221 bladzijden en is te bestellen via: www.grootmeesterinhetuitgeven.nl De kosten zijn 24,95 en deze kunt U via de site over maken met een tikkie. Mocht dat niet lukken, doet U het via een bankoverschrijving.

was getekend Piet M. Konijn