Kom uit de boekenkast (2)

Een merkwaardig klein boekje kwam mij laatst onder ogen. Zo te zien al van een respectabele leeftijd. Inspectie bij het voorwoord leerde dat, dat klopte. 1911. Het boekje heet Middenspel (van gespeelde schaakpartijen door beroemde meesters) en is van de hand van W.Muntjewerff. (Ja, met dubbel ff) Het is een gek boekje over winnende combinaties. Maar meteen bij het 1e diagram is de beroemde meester al de klos. David Janowski wordt er door een onbekende amateur af geschoven. De titel klopt dus niet helemaal. Van Morphy staat er ook een stelling in waaronder genoteerd: blindelings (Dat is toch iets anders dan een blindpartij nietwaar)

Vermakelijk is verder dat er diverse personen, zeker in die tijd van enige statuur, een aanbeveling hebben geschreven, die allen opgenomen zijn aan het begin van het boekje. Ik wil U er een paar niet onthouden.

1) "Ik geloof dat U aan vele schaakliefhebbers een grooten dienst bewijst, door deze beknopte kleine uitgave, waarin interessante posities als het ware met elkander wedijveren om den voorrang. Waarlijk velen kunnen genieten door deze uitgave". "Dat de zoo dikwijls op de achtergrond gedrongen zwarte partij ook hier goed te voorschijn komt, is zeer zeker eene aanbeveling". Groningen 14 mei 1901, Mej. A.Koekebakker.

2) "De keuze uwer partijstellingen pleit voor uw ernstig pogen om niet slechts hen, wier combinatievermogen ontwikkeling behoeft, een krachtigen stoot in de goede richting te geven, doch ook om meergevorderden eene aangename verpozing, ter afwisseling van theoretische studie, te verschaffen". Het werkje getiteld "t Willekeurig Diagram" wordt daarom door mij aan ieder Schaakliefhebber ten zeerste aanbevolen. A.Speijer Schaakkampioen van Amsterdam. (Amsterdam 9 mei 1901)

Verder zijn er (allen positief) beoordelingen van J.P.Runsink, Jhr. A.E. van Foreest, D.Bleijkmans, Mevr. de Wed. Dr. L.F.A. Muller-Thijm, Mej. C.P.J.Koekebakker, Rud. J.Loman en H.Mendes da Costa, allemaal gedateerd mei 1901. De datum van het voorwoord zal dus wel een zetfout zijn geweest.

Het boekje kostte toen het uitgebracht werd 90 centjes en werd later aangeschaft voor de prijs van 3 gulden. Daar koop je heel wat lol voor !

was getekend Pieterpad