Varia

En zo is er toch nog een leuk slot gekomen aan een memorabel schaakseizoen. Even op een rijtje: Een mooi kampioenschap van ons KNSB-team, een spannende strijd om de Anton Molenaar trofee en afsluitend een gezellig rommelige Hand en Brainavond op donderdag de 16e. Laten we met dat laatste beginnen. Na inventarisatie van de aanwezigen bleek dat we met 19 deelnemers een wat ongelukkig aantal hadden. Door omkoping met bier wisten we Jos Vlaar die op het terras lekker in het zonnetje zat tenslotte over te halen om toch mee te doen en zo kon een vierkamp worden georganiseerd die dubbelrondig zou spelen en een zeskamp enkelrondig. Enige hilariteit steeds in de groep waar Tom Lambooij gekoppeld was aan Richard Gooijers, want Paard of Loper moest uiteindelijk toch weer vergezeld gaan van een veld, zodat Richard deze zet op zijn bord uit kon voeren. Zoals jullie in het verslag van Kasper, die toch weer ontzettend veel energie in dit H en B had gestoken, hebben kunnen lezen werden Justin en Rob van Dijk het winnende koppel in de zeskamp. Gevraagd aan Eric de de Jong, gekoppeld aan Rens Rensen, wat hij er van vond: "Ik fiets nog liever 150 kilometer" (I will ride 500 miles, van de Proclaimers...)

De Anton Molenaar trofee krijgt Robbert (met dubbel B) van Doorn als eerste eigenaar. Lange tijd zag het er naar uit dat Dennis Zijp met deze (kleine) beker er vandoor zou gaan. Daar werd echter in de laatste ronde een stokje voor gestoken door een in bloedvorm zijnde René Blokker, die een gave partij speelde en in toreneindspel de winst wist binnen te halen. Robbert moest ook nog even om de klip Justin van Ingen heen. Toen dat lukte wist hij zo goed als zeker dat hij nummer 1 was.

Simultaan. Op zaterdag 2 juli wordt er in de Swan een simultaan gegeven door meervoudig Braziliaans kampioen Herman van Riemsdijk. Deze, intussen 74 jarige legende, zal het opnemen tegen maximaal 20 tegenstanders. De simultaan begint om 4 uur en deelname kost een tientje. Aanmelding kan bij Lucas Oliveira, die dit evenement gestalte heeft gegeven.

Was getekend Piet M