Westergoo 137 jaar jong!!


Westergoo 137 jaar jong!!
       
Geloof het of geloof het niet, maar mijn huidige schaakvereniging Westergoo is onlangs 137 jaar geworden. Op een maandag (Blue Monday?) in januari 1886, de 18de om precies te zijn, kwam een aantal schaakliefhebbers bijeen in het etablissement Het wapen van Wonseradeel te Bolsward om een vereniging op te richten die tot doel had het nobele schaakspel wekelijks te gaan beoefenen. De vereniging behoort hiermee tot het selecte gezelschap van schaakclubs die voor 1900 zijn opgericht.
Mijn oud-clubgenoot en tevens oud-voorzitter (van HMC Den Bosch) Hans Scholten promoveerde in 1999 met het proefschrift "Het loopt ongenadiglijk mat", waarin hij schaakverenigingen heeft onderzocht die claimden de oudste nog actieve vereniging van Nederland te zijn. Van die onderzochte clubs claim(d)en er enkelen écht de oudste te zijn. Bijvoorbeeld het aloude Philidor 1847 uit Leeuwarden, Messemaker 1847 uit Gouda en SMB Nijmegen met het geclaimde oprichtingsjaar 1848. Volgens Scholten hebben deze 3 geen recht op de claim omdat zij sinds de geclaimde oprichtingsdatum in hun gevallen tijdelijke stops hebben gehad dan wel fusies zijn aangegaan of anderszins niet aan zijn criteria voldeden. Welnu, volgens Scholten zijn de clubs die sinds hun oprichting actief zijn gebleven en wél recht hebben op de claim oudste club van Nederland in volgorde:

1.
2.
3.
4.

Discendo Discimus uit Den Haag
Doesburgsch Schaakgenootschap
Schaakclub Utrecht
HSG Hilversum
1852
1873
1886
1887
Het is mij niet bekend of Scholten in zijn onderzoek ook Westergoo heeft meegenomen, maar een feit is wel, als je deze top 4 van Scholten beziet, wij daartussen niet zouden misstaan! Maar genoeg over Scholten en zijn onderzoek en terug naar Westergoo.
Ik citeer hier onze secretaris, Harm Jan Dijkstra: "Die 137 jaar zijn voorbij gegaan met vallen en opstaan. Grote perioden van bloei werden afgewisseld met magere jaren waarin de club op sterven na dood was. Dat gold ook voor de sportieve prestaties die werden geleverd. Er waren tijden dat we meedraaiden in de top van het provinciale schaken. Helaas is dat nu wel anders. Het eerste team moest zich dit jaar zelfs terugtrekken uit de competitie vanwege onvoldoende animo! Toch kun je niet zeggen dat de club momenteel maar moeizaam voortsukkelt. Iedere dinsdagavond schommelt de opkomst rond de 20 leden." (op 24 januari werd er zelfs op 13 borden gespeeld door 26 van de 29 leden! GvO)
Al moet wel gezegd worden dat de leeftijdsopbouw enigszins zorgelijk is. Slechts weinigen zijn jonger dan 55 jaar! Maar behalve dat, zullen er maar weinig verenigingen zijn die kunnen zeggen dat een (oud) lid van hun heeft meegedaan aan het Nederlands kampioenschap, zowel bij de heren als bij de dames!
Ik citeer Dijkstra nogmaals: "Oud-lid Yge Visser nam enkele malen" (3x GvO) "deel aan het NK heren en recent nog kwam in Groningen bij het NK dames ons ex-lid Anna-Maja Kazarian in actie. Dat zijn toch opmerkelijke feiten uit de historie van ons clubje, waar we best een beetje trots op zijn."
Tot slot geef ik nog een partij uit dat kampioenschap van Anna-Maja, en wel die tegen Maaike Keetman, een leeftijdgenote en tevens oud-lid van mijn vorige club, de sv HHW. Ik geef de partij zonder commentaar.
Wit: Maaike Keetman
Groningen 2022
Zwart: Anna-Maja Kazarian
 
1. e4 e6
5. Pc3 Dxd4
9. 0-0-0 b6
2. d4 d5
6. Pb5 Dd8
10. Lc4 Ld7
3. Ld3 c5
7. Lf4 Pa6
11. Df3 0-0-0
4. exd5 Dxd5
8. De2 Pf6
12. Td6
12. ... Lxd6
16. Pxf7+ Ka8
20. Le5 Lc6
24. Pd4 Tg6
28. Te7 Kc8
13. Pxd6+ Kb8
17. Dxa6 bxa6
21. Lg3 Pb6
25. f4 Pd7
29. Pxf5 c3
14. Lxa6 Pd5
18. Pxh8 Txh8
22. Te1 Ld5
26. f5 exf5
30. bxc3 Lxg2
15. Le5 Dxa6
19. Lxg7 Tg8
23. a3 c4
27. Te8+ Kb7
 
31. Te2 Lf3
35. Te4 Lf5
39. Lxa7 Pc4
43. h4 Pc4
32. Te3 Lg4
36. Tb4+ Kc6
40. a4 Pa3
44. h5 Ke7
33. Pe7+ Kb7
37. Lf2 a5
41. Tb6+ Kc7
45. Ld4
34. Pxg6 hxg6
38. Tb1 Pe5
42. Tf6 Kd7
1-0
en opgegeven door zwart
Uw Friese correspondent,
Gerrit van Oostrum

Reacties

Uit het boek van Scholten, blz 340-341:
"Westergoo (ook wel Westergo geschreven) werd volgens de Schaakkalender van het Noordelijk Schaakbond op 18 januari 1886 opgericht en had in 1887 al 34 leden en in 1888 36.
...
In de tweede helft van de negentiger jaren liep het ledental terug, maar vanaf 1902 was er weer een stijgende lijn merkbaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verzonk Westergoo echter in een winterslaap, waar het pas in 1923 uit zou ontwaken. Conclusie: Het huidige Westergoo is een voortzetting van, maar is niet dezelfde als, de gelijknamige vereniging uit 1886." Daarom dus heeft de zeer rechtlijnige Scholten Westergoo niet in de lijst van de oudste schaakverenigingen opgenomen.