Wedstrijdreglement sv Heerhugowaard seizoen 2011/2012

1 Afmelden

Om te voorkomen dat mensen zonder tegenstander zitten dient bij afwezigheid een afmelding gegeven te worden.

Procedure voor het afmelden:

 • Uiterlijk woensdagavond voor 20:00 uur bij de wedstrijdleider. Mailadres en telefoonnummer staan op de website www.svheerhugowaard.nl;

 • Bij afbericht via email zal altijd een bevestiging worden verstuurd. Geen bevestiging ontvangen? Bel even voor de zekerheid.

Bij het niet afmelden worden 4 strafpunten voor onreglementaire afwezigheid in mindering gebracht. Indien niet tijdig wordt afgemeld, dus afmelding woensdag na 20 uur maar voor donderdag 19 uur) worden geen 2 afwezigheidspunten meer toegekend.. Ziekte e.d. uitgezonderd.

2 Interne competitie

Voor de interne competitie gelden de volgende uitgangspunten:

 • er wordt gespeeld in 3 cycli van 11 ronden;

 • bij begin van iedere cyclus worden startpunten toegekend. Deze startpunten zijn afhankelijk van de subklasse: 30 punten voor subklasse A, 20 punten voor subklasse B en 10 punten voor subklasse C. Toekenning gebeurt op basis van de eindstand van de vorigecyclus;

 • indeling partijen gebeurt op basis van zwitsers systeem (1 – 2, 3 – 4 etc);

 • per seizoen wordt over 3 cycli een overall kampioen bepaald aan de hand van kampioenspunten die per cyclus zijn te verdienen. Zie hiervoor de onderstaande paragraaf puntenverdeling;

 • per seizoen kan een speler niet meer als 1x oneven staan ingedeeld. Uitgezonderd bijzondere situaties;

 • er wordt altijd gespeeld conform de geautomatiseerde indeling of loting (beker);

 • handmatige indeling alleen op de wedstrijdavond bij onreglementaire afwezigheid. Het verschil tussen de spelers die tegen elkaar handmatig ingedeeld worden mag op de ranglijst maximaal 10 plaatsen bedragen. Lukt dit niet dan krijgen worden beiden spelers op oneven gezet en krijgen beiden 8 punten toegekend;

 • puntentoekenning is als volgt:

  • Winst, oneven, reglementaire winst = 8 punten;

  • Remise = 4 punten;

  • Verlies = 0 punten,;

  • Extern = 6 punten.

  • Afbericht = 2 punten;

  • Te laat afbericht = 0 punten;

  • Reglementair verlies (afwezig zonder afbericht) = -4 punten;

 • de voorlopige indeling is op woensdag na 20 uur beschikbaar op de website. Deze kan nog worden aangepast op latere afmeldingen. Bekijk altijd de laatste indeling op de site;

 • externe punten worden toegekend voor het spelen van externe competitie en (inter)nationale kampioenschappen. Maximaal 4 keer worden externe punten toegekend voor externe verplichtingen die niet op donderdag plaats hebben;

 • het speeltempo van de partijen voor de interne competitie en de beker bedraagt 1½ uur voor 36 zetten gevolgd door ¼ uur om de partij te beëindigen (uitvluggeren). Voor de seniorleden geldt dat de klok vanaf 20.15 uur moet worden aangezet;

 • Voor jeugdspelers geldt een aangepaste speeltijd. Deze speeltijd wordt aan begin van elke cyclus opnieuw bekeken. Voor elk jaar dat een jeugdlid jonger is dan 16 jaar (peildatum start cyclus) wordt ¼ uur van de bedenktijd afgehaald. Een jeugdlid van 15 speelt dus 1½ uur voor de hele partij. Deze regeling geldt zowel voor de interne competitie als voor de beker. Jeugdleden starten stipt om 20:00 uur. De klok wordt dan ook gestart.

  Speeltempo Jeugd:

  Dennis Keetman: 1½ uur voor 36 zetten, ¼ uur uitvluggeren
  Maaike Keetman: 1 uur p.p.p.p.
  Sandra Keetman: 1 uur p.p.p.p.
  Wessel Rood: 1 uur p.p.p.p.

  3 Beker

  De wedstrijden in de bekercompetitie worden gelijk gespeeld met de wedstrijden van de interne competitie. Het speeltempo is gelijk aan die van de interne competitie. De bekerwedstrijden worden verrekend met de interne competitie. Hiervoor geldt dat dezelfde punten toegekend als voor de interne competitie (winst = 8; remise = 4 en verlies = 0) .

  Bij remise geldt de volgende regel:
  Bij verschil in clubrating 200 of meer, gaat bij remise de speler met de lagere rating door. Is het verschil minder dan 200 dan dient bij remise de beslissing te komen door snelschaak. Er wordt begonnen met een bedenktijd van 5 min p.p.p.p. Mocht de eerste snelschaakpartij geen winnaar opleveren krijgt ieder één minuut minder bedenktijd.

  4 Rapid

  Tussen de 1-ste en de 2-de cycli zullen de eerste 3 of 4 ronden van het Rapidkampioenschap worden gespeeld. De finaleronde (ook 3 of 4 ronden) wordt tussen de 2-de en 3-de cyclus gespeeld. Het tempo voor het Rapidtoernooi bedraagt 20 minuten p.p.p.p.

  5 Overall kampioen

  Voor de bepaling van de overall (club) kampioen worden kampioenspunten toegekend aan de eerste 15 spelers aan het einde van elke cyclus. Puntentoekenning ziet er dan als volgt uit:
  1 - 64

  2 - 61

  3 - 59

  4 - 57

  5 - 56

  6 - 55

  7 - 54

  8 - 53

  9 - 52

  10 - 51

  Vanaf 10 (51 kampioenspunten) wordt een kampioenspunt afgetrokken. 
  Daarnaast krijgen de eerste drie van groep B en C ook bonuspunten, en wel 3, 2 en 1 extra punt. In bovenstaand overzicht zijn de bonuspunten voor de A subgroep al toegekend.Bij gelijk eindigen worden de punten gedeeld. Dus bij een gedeelde 1ste en 2de plaats levert dat voor ieder 62,5 punt op. Enz. enz.