Nieuws van de vrijdagmiddag schaakgroep

Begin dit schaakjaar is gepeild of er voldoende animo is om voor personen, die daarvoor in de gelegenheid zijn, op vrijdagmiddag in de Swan schaakactiviteiten te ontwikkelen. Een aantal personen heeft zich hiervoor opgegeven en afgelopen vrijdagmiddag, 14 oktober zijn we voor een proefperiode van start gegaan.

Er waren wat startersproblemen. Bij Nico Rietberen van de Swan stond niet zijn agendaboek genoteerd, dat er geschaakt zou worden, dus hij keek nogal verbaasd op. (foutje Swan of foutje sv Heerhugowaard?). Hij deed echter niet moeilijk en we konden zonder problemen beginnen.
Er waren 8 personen aanwezig. Een aarzelend begin, want we misten nog enkele namen, die zich wel voor deze activiteit hadden aangemeld. 
Na wat overleg met elkaar besloten we als bedenktijd 5 kwartier per partij te nemen. Een wedstrijd duurt dan maximaal 3 uur. We starten om 14.00 uur, dus kunnen om 17.00 uur klaar zijn. Men is dan weer redelijk op tijd thuis en dan is moeder de vrouw ook weer blij.
We willen aan deze middagen aan de ene kant een wat vrijblijvend karakter geven, aan de andere kant willen we er toch ook een competitie-element cq. puntentelling bij hebben.
We hebben daarom afgesproken het idee Piek te gebruiken. Een puntentelling gebaseerd op het gescoorde percentage t.o.v. het aantal wedstrijden. Bijv. iemand heeft na 3 wedstrijden 1 punt geschoord, dat is 33 1/3 %. Is dus 33 punten (naar beneden afgerond). Iemand heeft na 3 wedstrijden 2 punten gescoord, dat is 66 2/3 % is dus 67 punten (naar boven afgerond).

De uitslagen van de 1e middag waren:

Jessica Sijs Carlo Oud 0 – 1
Martijn Aartsen - Auke Nicolaï 0 – 1
Rob Vos Henk de Waal 0 – 1
Eric de Jong William Thomson ½ - ½

De stand kan ieder zelf wel berekenen.

Overleg met Nico Rietberen leerde ons, dat er af en toe een vrijdagmiddag uit valt wegens een bruiloft o.i.d. Zo is de vrijdagmiddag, 21/10 niet beschikbaar. Ook is er 1 x in de maand (de eerste vrijdagmiddag van elke maand) schaaktraining door Maarten de Haas (aan te bevelen!!), zodat we dan ook geen competitie zullen hebben. D.m.v. een e-mailbericht zal ik iedere vrijdagmiddagschaker berichten over de gang van zaken, data en stand.

De vrijdagmiddaggroep is nu nog vrij klein. Er kunnen er nog meer bij. Wie sluit zich aan? Ook voor niet-leden van onze vereniging, voor wie schaken op een avond te bezwaarlijk is, maar toch wekelijks een potje willen schuiven is de vrijdagmiddagschaak misschien een uitkomst.
Zegt het voort !!!!