Wedstrijdreglement sv Heerhugowaard seizoen 2014/2015

Wedstrijdreglement svHeerhugowaard seizoen 14/15

1. Afmelden

Om te voorkomen dat mensen zonder tegenstander zitten dient bij afwezigheid een afmelding gegeven te worden. De procedure voor het afmelden is als volgt:

 • Uiterlijk woensdagavond voor 20:00 uur bij de wedstrijdleider, via telefoon/sms (06-11108941), via e‑mail (wedstrijdleider@svheerhugowaard.nl) of via het uitslagenformulier (iedere donderdag).

 • Bij afbericht via e-mail of sms zal altijd een bevestiging worden verstuurd. Geen bevestiging ontvangen? Bel even voor de zekerheid.

Bij het niet-afmelden worden 4 strafpunten voor onreglementaire afwezigheid in mindering gebracht. Indien er te laat wordt afgemeld (na woensdag 20 uur, maar wel voor donderdag 19 uur), dan worden geen afwezigheidspunten meer toegekend. Bij een late afmelding worden echter ook geen strafpunten meer in rekening gebracht, het loont dus altijd om een afbericht te doen.

2. Interne competitie

Voor de interne competitie gelden de volgende uitgangspunten:

 • Er wordt gespeeld in 3 cycli van 11 rondes.

 • Bij het begin van iedere cyclus worden startpunten toegekend. Deze startpunten verschillen per subklasse: 30 punten voor subklasse A, 20 punten voor subklasse B en 10 punten voor subklasse C. De klassenindeling gebeurt op basis van de eindstand van de vorige cyclus.

 • Indeling partijen gebeurt op basis van het Zwitsers systeem (1-2, 3-4 etc.). Voor de eerste twee speelrondes per cyclus wordt een uitzondering in de indeling gemaakt. Spelers die voor deze rondes gelijk staan worden zo ingedeeld dat ze een tegenstander treffen die de vorige cyclus niet te ver weg eindigde en ook niet te dichtbij eindigde (1-1/2n+1, 2-1/2n+2 etc.) (in de praktijk: 1-9, 2-10, 3-11 etc.).

 • Per seizoen wordt over 3 cycli een overall kampioen bepaald aan de hand van kampioenspunten die per cyclus zijn te verdienen. Zie hiervoor de onderstaande paragraaf “Overall kampioen”.

 • Per seizoen kan een speler niet meer dan 1x oneven staan ingedeeld.

 • Er wordt altijd gespeeld conform de geautomatiseerde indeling of loting (beker).

 • Handmatige indeling gebeurt alleen op de wedstrijdavond bij onreglementaire afwezigheid. Het verschil tussen de spelers die tegen elkaar handmatig ingedeeld worden mag maximaal 10 plaatsen op de ranglijst bedragen. Lukt dit niet dan worden beide spelers op oneven gezet (8 punten).

 • Puntentoekenning is als volgt:

  • Winst, oneven, reglementaire winst = 8 punten;
  • Remise = 4 punten;
  • Verlies = 0 punten;
  • Extern = 6 punten;
  • Afbericht = 2 punten;
  • Te laat afbericht = 0 punten;
  • Reglementair verlies (afwezig zonder afbericht) = -4 punten.
 • De voorlopige indeling is op woensdag na 20 uur beschikbaar op de website. Deze kan nog worden aangepast op latere afmeldingen (tot donderdag 19 uur). Bekijk altijd de laatste indeling op de site.

 • Externe punten worden toegekend voor het spelen van externe competitie (i.p.v. interne competitie). Maximaal 4 keer per seizoen worden externe punten toegekend voor externe verplichtingen die niet op donderdag plaats hebben. Als je aanspraak wilt maken op externe punten voor niet-donderdagse verplichtingen dan moet je dit op tijd doorgeven aan de wedstrijdleider (voor woensdag 20 uur).

 • Het speeltempo van de partijen voor de interne competitie en de beker bedraagt 1 uur 40 minuten voor de gehele partij, met 10 seconden bonus per uitgevoerde zet. Noteren is verplicht tot je minder dan 5 minuten over hebt. Voor seniorleden geldt dat de partijen om 20.15 uur beginnen.

 • Voor jeugdspelers geldt een aangepaste speeltijd. Voor elk jaar dat een jeugdlid jonger is dan 16 jaar (peildatum: start cyclus) wordt ¼ uur van de bedenktijd afgehaald. Jeugdleden starten om 20:00 uur.

3. Beker

De wedstrijden in de bekercompetitie worden gelijk gespeeld met de wedstrijden van de interne competitie. Bekerwedstrijden worden verrekend met de interne competitie, hiervoor geldt dat dezelfde punten worden toegekend als voor de interne competitie (winst = 8, remise = 4 en verlies = 0).

Bij remise geldt de volgende regel: Indien het verschil in clubrating 200 punten of meer bedraagt (begin van het seizoen), gaat bij remise de speler met de lagere rating door. Is het verschil minder dan 200 ratingpunten dan dient de beslissing te komen door snelschaak. Er wordt begonnen met een bedenktijd van 5 min p.p.p.p. Mocht de eerste snelschaakpartij geen winnaar opleveren dan krijgt ieder één minuut minder bedenktijd.

Iedere ronde wordt opnieuw geloot, hierbij kan iedereen elkaar treffen. De voorronde is een uitzondering: De hoogst geklasseerde spelers uit het overall kampioenschap van vorig seizoen krijgen hier een bye.

4. Rapid en Snelschaak

Tussen de 1e en de 2e cyclus zullen de eerste 4 rondes van het rapidkampioenschap worden gespeeld. De finaleronde (nogmaals 4 rondes) wordt tussen de 2e en 3e cyclus gespeeld. Externe verplichtingen kunnen ervoor zorgen dat de speeldata verschuiven. Het tempo voor het rapidtoernooi bedraagt 20 minuten p.p.p.p.

De donderdag voor Pasen vindt het snelschaakkampioenschap plaats. Het eerste deel van de snelschaakavond wordt volgens het Zwitsers systeem afgewerkt, het tweede deel wordt er in zeskampen gespeeld. Het tempo voor het snelschaaktoernooi bedraag 5 minuten p.p.p.p.

5. Overall kampioen

Voor de bepaling van de overall (club)kampioen worden kampioenspunten toegekend aan het einde van elke cyclus. Iedereen die meegespeeld heeft krijgt punten. Puntentoekenning ziet er dan als volgt uit:

#1 - 64 punten (60+3+1)
#2 - 61 punten (59+2)
#3 - 59 punten (58+1)
#4 - 57 punten
#5 - 56 punten
#6 - 55 punten
#7 - 54 punten
#8 - 53 punten
#9 - 52 punten
#10 - 51 punten

Vanaf positie 10 (51 kampioenspunten) wordt een kampioenspunt afgetrokken. Daarnaast krijgen de eerste drie van subgroep B en C ook bonuspunten: Respectievelijk 3, 2 en 1 extra punt. In bovenstaand overzicht zijn de bonuspunten voor de A-subgroep al toegekend. Een speler maakt alleen kans op bonuspunten die voor de eigen subgroep bestemd zijn. Bij gelijk eindigen in een cyclus worden de punten gedeeld. Dus bijvoorbeeld bij een gedeelde 1ste en 2de plaats levert dat voor ieder 62,5 punt op.

Wanneer spelers aan het eind van het seizoen evenveel kampioenspunten hebben behaald dan zal er geen shoot-out zijn. Op deze manier kunnen meerdere spelers het clubkampioenschap delen.